Kiedy mamy okna, a kiedy szklaną ścianę? Poznajmy orzecznictwo w tym zakresie

Total
0
Shares

Tak jak jest to zawarte w tytule, tych pojęć nie zdefiniowano w przepisach prawa. W tym zakresie pomocne okaże się orzecznictwo. Warto zwrócić uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stanowi, że: „Zachowanie możliwości penetracji wzrokowej i niczym nieograniczonego wglądu na teren sąsiedniej nieruchomości niweczyłoby cel, dla realizacji którego prawodawca ustanowił wspomniane ograniczenia dotyczące minimalnych odległości od granicy z działką budowlaną. Dlatego należy zgodzić się z twierdzeniem (…), że wypełnienie zaprojektowanych otworów szybą, nawet o określonej odporności ogniowej, nie pozbawia tych otworów cech okien. Nie są one również tożsame z luksferami lub szklaną cegłą, które mają za zadanie doświetlenie niektórych elementów budynku, ale nie mają cech przezroczystości. W tym kontekście nie ma znaczenia (…) zarówno klasa odporności ogniowej szyby wypełniającej otwór, jak też dodatkowa funkcja, jaką może spełniać okno w postaci jego ‘otwieralności’ i przewietrzenia obiektu budowlanego. Istotna bowiem pozostaje inna funkcja, jaką spełnia okno, czyli możliwość nieograniczonego wglądu i penetracji wzrokowej. Na charakterystyczne cechy okna wskazuje także sposób wykonania spornych otworów typowy dla okien z osadzoną szybą w ramie aluminiowej” (wyrok WSA w Warszawie z 16 marca 2011 roku, sygn. VII SA/Wa 2393/10).

Zatem za podstawowe cechy okna należy uznać możliwość wglądu do środka pomieszczenia oraz otwieralność. Jeśli wypełniony otwór w ścianie nie spełnia tych kryteriów, należy rozważyć, czy stanowi on okno lub drzwi. Taka klasyfikacja wymaga jednak przeprowadzenia dokładniej analizy konkretnego stanu faktycznego. Przykładowo ściana wypełniona luksferami jest traktowana jako ściana pełna, ponieważ jest to materiał budowlany wykonany ze szkła, służący do wypełnienia konstrukcji ściennych lub stropowych. Innymi słowy luksfery uważane są za element konstrukcyjny budynku, nie zaś za otwór okienny czy okno (możemy tu dogłębniej przyjrzeć się wyrokowi NSA w Warszawie z 17 lutego 2011 roku, sygn. II OSK 284/10).

artykuł dzięki pomocy: miner-aluminium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like